Läkemedlet är en tunn, alginatbaserad polymerfilm som kan liknas vid ett frimärke. Filmen placeras på munslemhinnan och ska göra så att läkemedlet når blodomloppet direkt. Läkemedlet kommer att innehålla cannabinoider, de rusgivande substanserna i cannabis, och ska lindra smärta och behandla nervsjukdomar. Cannabinoiderna ska framställas syntetiskt, inte från cannabisplantan. VD för Klaria, Scott Boyer, berättar att företaget behövde söka om tillstånd för att få använda cannabinoider.

– Det krävs tillstånd från Läkemedelsverket och väldefinierade labrutiner för att utveckla läkemedelsprodukter som innehåller cannabinoider. Detta är redan på plats, säger Scott Boyer.

De första testerna av produkten planerar man att genomföra under 2019, i företagets laboratorium i Uppsala. Företaget är inte först med cannabinoider i medicinskt syfte på svenska läkemedelsmarknaden. Sedan 2012 finns det en munspray som används för behandling av nervsjukdomen MS. Scott Boyer förklarar att idén med polymerfilmen är att förenkla doseringen av preparatet.

Artikelbild

| Vätskeersättning är en bristvara Uppsalas apotek.

– Teknologin bygger på att patienten ska få i sig rätt mängd läkemedel varje gång, säger han.

Patentet på polymerfilmen ägs av Uppsalagruppen Medical AB, och läkemedlet kommer att vara receptbelagt. Det finns runt 80 olika cannabinoider, där några har hallucinogena egenskaper, men Scott Boyer menar att de inte kommer att finnas i läkemedlet.

– Det är utveckling av cannabinoider som ger smärtlindring som vi riktar in oss på.