Den så kallade reglerplatsen vid Lindvalls kaffe används i dag för regionbussarna i väntan på framkörning och avgång. Marken ägs av Uppsala kommun, som tidigare signalerat att man vill åt marken.

– Kommunen har tidigare sagt att de är intresserade av att bygga på marken men nu är deras önskemål inte längre lika akut, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nämnden vill behålla uppställningsplatsen eftersom den har ett strategiskt läge vid Resecentrum och diskussioner har nu inletts med Uppsala kommun om att hitta en långsiktigt överenskommelse om att få vara kvar.