Både länsstyrelsen i Uppsala och Nationellt centrum för djurvälfärd på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala regerar starkt på bilden. Men bolaget hävdar nu att allt är ett skämt.

– Vi har inte något sådant. Utan det var mer ett skämt, säger Klas Henriksson, vd i Roslagens Jakt & Vilt AB om den marknadsförda jakten.

Har ni bedrivit sådan jakt?

– Nej, aldrig.

Instagrambilden kom till myndigheternas kännedom efter det att en person gjort en anmälan till länsstyrelsen i Stockholm. Men eftersom jaktbolagets hägn finns i Uppsala län lämnades ärendet över till länsstyrelsen i Uppsala som i dagarna har inlett en utredning för att bland annat se om brott begåtts.

– Vi ska be att få ett utlåtande från Nationellt centrum för djurvälfärd och från Jägareförbundet. Frågan är om inte det här är ett djurskyddsbrott. Då kan det i så fall bli aktuellt med en åtalsanmälan för man utsätter djuren trots allt för en risk i och med att man söver dem på det här sättet, säger Kajsa Gustavsson länsveterinär på länsstyrelseni  Uppsala.

På Nationellt centrum för djurvälfärd på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala är man kritiska till den aktuella jaktmetoden.

– Som jag ser det så utsätter man djuren för en fara i och med att man söver dem och utsätter dem för återkommande fysiologisk och psykisk stress. Sedan kan man fråga sig ur både ett moralisk och sportsligt perspektiv, vad det är för typ av jakt? säger Margareta Steen, docent i vilda djurs sjukdomar på Nationellt centrum för djurvälfärd.

– Bedövningsmedel ska användas med urskiljning. Det ska användas när man verkligen behöver det. Jag skulle vilja säga att det måste vara ett återupprepat lidande eftersom man inte avlivar djuret utan, om jag har förstått det rätt, så använder man bedövningsmedlet återkommande. Man söver i princip djuret i en jaktliknande situation.

Enligt Margareta Steen kan det även bli problem om man konsumerar kött från djur som sövts med bedövningsmedel. Medlen kan ha livslång karens.

– Om det nu skulle vara livslång karens så får ett sådant djur inte gå ut i livsmedelsproduktionen och det kanske inte vederbörande tänker på, säger hon.

Länsstyrelsen i Stockholm meddelar att man har inlett en utredning av den veterinär som ska ha skrivit ut bedövningsläkemedel till jaktbolaget.

På Jägareförbundet ställer man sig tveksamma till jaktbolagets marknadsföring.

– Den typen av jakt är inte tillåten i Sverige. Däremot finns det enskilda personer som har tillstånd att använda bedövningsgevär i samband med olika märkningsprojekt exempelvis. Men då är det inte jakt, säger Gunnar Glöersen Jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Hur ser du på den aktuella marknadsföringen på Instagram?

– Jag tror det är negativt för jakten i Sverige, säger Gunnar Glöersen.

– Säger de att det är ett skämt så får de stå för det. Då är vi överens om att det inte är bra.

Klas Henriksson på Roslagens Jakt & Vilt har förståelse för att myndigheterna tar det hela på största allvar.

– Ja, det förstår jag. Det är jätteallvarligt. Man kan absolut inte bedriva jakt med sådant, säger han.

Varför skämtar du om det här?

– Jag har inget svar på det riktigt. Jag tyckte det var komiskt att sitta bakom ett djur med bedövningsbössan istället för en vanlig bössa.