– Räddningstjänsten är på väg till riksväg 76 mellan Älvkarleby och Karlholm, säger Anette Bäcklin på Storstockholms räddningscentral vid 21.30.

Fordonsbranden kunde hanteras utan problem och räddningstjänsten har nu lämnat platsen.

Trafiken ska inte ha påverkats nämnvärt.