Barn lär sig läsa som en dans

"Kan ni rulla som stockar?" Sophia Färlin-Månsson visar hur man dansar en bok och barnen får i dansen illustrera fiskar, grodor och växter.

29 april 2018 17:30

– Kroppsspråket hjälper till i läsinlärningen. Det finns studier som visar att när man rör sig så memorerar man bättre. Barnen kommer ihåg historien de läst mycket bättre om de dansat den, säger Sophia Färlin-Månsson, danspedagog.

I samarbete med Region Uppsala har hon tagit fram en handledning för pedagoger i förskolan och skolan där man använder dans för att stärka läsningen. Målgruppen är främst barn i åldern 4–7 år, från när man börjat intressera sig för bokstäver och kanske skriver sitt namn, tills det är dags att börja lära sig läsa på riktigt. Och genom att variera nivån på böckerna kan man anpassa dansmetoden till olika åldrar och det kan enligt Sopia Färlin-Månsson fungera ända ner till 1–2-årsåldern.

Materialet finns fritt tillgängligt via Region Uppsalas webbplats för de förskolepedagoger som vill pröva metoden.

"Dansa en bok" har testats i pilotprojekt på förskolan Humlegården i Tierp och förskoleklassen vid Eriksskolan i Uppsala.

När Sophia Färlin-Månsson visar metoden med barn på stadsbiblioteket använder hon boken Räkna med grodan. Hon varvar med att läsa en bit i boken och pratar med barnen om hur man kan dansa det som de just läst. I boken finns bin, växter, en fiskesjö, grodan och fåglar som de hjälps åt att dansa tillsammans.

– Hur kan vi dansa som fiskar? Och det kanske kommer en haj, säger Sophia Färlin-Månsson när berättelsen i dansen går vidare utanför det som finns i boken de dansar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!