Det positiva beskedet ger forskare vid Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Uppsala universitet i en studie som publiceras i facktidskriften Clinical & Experimental Allergy.

"Denna information kan användas inom vården i samtal med barn och föräldrar om konsekvenserna av att leva med astma eller atopisk sjukdom", skriver forskarna.

Bakgrunden till studien är bland annat några tidigare undersökningar som visat att elever med astma och allergier har ökad sjukfrånvaro, vilket i sin tur skulle kunna tänkas påverka skolresultaten negativt.

Artikelbild

| Inte ens för barn med svår astma sågs några negativa effekter av sjukdomen på skolprestationerna.

För att ta reda på om så verkligen är fallet har forskarna undersökt sambanden mellan astma, hösnuva, atopiska eksem och matallergier bland 11 000 svenska tvillingar födda under 1990-talet och barnens betyg när de gick ut nionde klass.

Jämförelserna gav inget stöd alls för att dessa sjukdomar påverkar skolresultaten negativt, inte ens för elever med svår eller okontrollerad astma. De fanns inga statistiskt säkra skillnader mellan dem och allergifria barn när det gällde avgångsbetyg i nian eller behörighet till gymnasiestudier.

Elever med hösnuva klarade skolan till och med något bättre än allergifria barn, men detta gällde även för deras allergifria tvillingsyskon. Det tolkar forskarna som att någon okänd faktor,kanske kopplad till föräldrarnas socioekonomiska ställning, påverkar både risken för hösnuva och chansen till bra skolprestationer.