Ändrade rutter när hösttidtabellen införs

På måndag 19 augusti gäller nya tider för UL:s bussar och Upptåget.

12 augusti 2019 10:00

Det mesta är sig likt när hösttidtabellen tas i bruk men för vissa linjer gäller tillfälliga förändringar på grund av pågående vägarbeten.

När det gäller de gröna stadsbussarna kommer linje 30 att köras på en tillfällig rutt på grund av avstängningen av Näckrosgatan, vilket beräknas hålla på fram till mitten av december. Linje 30 har också indragna hållplatser på Kåbovägen på grund av vattenledningsarbete.

Stadsbussarna 1 och 2 samt regionbuss 752 får också tillfällig sträckning på grund av Uppsala Vattens arbete på Vattholmavägen.

Linje 9 återgår till ordinarie linjesträckning och trafikerar återigen hållplatserna Wallingatan och Sverkerskolan.

Till sist permanentas den tillfälliga körvägen för linje 502 mellan Skutskär och Älvkarleby, vilket innebär att de resande får fortsatt rakare och snabbare resa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg