100 bostäder per år är planen i Eriksberg

Ett nytt möte med Eriksbergsborna har nu hållits angående de omdiskuterade förtätningsplanerna. Enligt Erik Pelling (S) ska nybyggandet ske i måttfull takt.

29 augusti 2018 09:00

På tisdagskvällen fylldes Eriksbergsskolans matsal av diskussionslystna medborgare. På programmet stod de nya planerna för förtätningen av Eriksberg. Kommunalrådet Erik Pelling med ansvar för plan- och byggfrågor i Uppsala kommun. berättar om ett möte som inledningsvis hade hätska undertoner.

– Men jag upplevde att stämningen gradvis blev bättre, kanske för att jag fick en chans att förklara mig. Allt är inte hugget i sten och min förhoppning är att vi ska kunna lösa det här så bra som möjligt tillsammans, säger Erik Pelling.

Under den två och en halv timme långa diskussionen med Eriksbergsborna redovisade han den aktuella planeringen för stadsdelen, ett program som varit fastlagt sedan i november förra året.

– Nu är nästa steg samråd och prövande av bebyggelsen – verkligen ett tillfälle att vara med och påverka hur hus och gårdar ska se ut eftersom det nu finns något konkret att ta ställning till.

Enligt Erik Pelling ska den kommande förtätningen av Eriksberg ske i gradvis och i måttfull takt, ungefär som det gick till på 80- och 90-talen,

– Fram till 2030 ska 1 000 lägenheter byggas i en takt om 100 per år.

De tre områden i Eriksberg som är aktuella är Granitvägen, Hammarparken och Blodstenen. Vid Granitvägen ska det byggas hus utmed parkeringsplatsen som vetter mot Västertorg.

– Här ska det finnas rum för kollektivtrafik, butiker, arbetsplatser och äldreboenden, allt i anslutning till torget.

Hammarparken bredvid pulkabacken vid Eriksbergsvägen kommer också att bebyggas med hyres- och bostadsrätter..

– Där har vi mött många protester. Åtminstone 500 brev har kommit. Men jag står fast vid att vi ska bygga där. Vi behöver bostäderna.

Även området kring Blodstenen ligger varmt om hjärtat hos många Eriksbergsbor.

– Ja, vi har fått många synpunkter på planerna för Blodstenen. Men vi behöver bygga där, och mycket träd och natur blir kvar, speciellt som vi plockat bort en tidigare planerad huskropp, säger Erik Pelling som säger att han kan dela och förstå många Eriksbergsbors oro:

– Men samtidigt ser jag ju att vi behöver bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Bill