Ekonomi Tysklands tillverkningsindustri befinner sig i recession, enligt ett inköpschefsindex från IHS Markit. Index steg till 43,5 i augusti, från 43,2 i juli.

IHS Markits inköpschefsindex för Tysklands tillverkningsindustri, som står för en femtedel av den tyska ekonomin, har därmed legat under 50 åtta månader i rad. Indexnivåer under 50 indikerar minskad aktivitet i sektorn.

I en tidigare beräkning av augustinivån hade index stigit till 43,6.

Drivkrafterna bakom motvinden för tysk industri är svagare efterfrågan på kapital- och insatsvaror. Efterfrågan viker även av nedåt för tysk bilindustri, med minskad försäljning.

Varslen om uppsägning i tysk industri har som en följd av inbromsningen ökat till den högsta takten sedan juli 2012, vilket i sin tur befaras leda till att nedgången för tysk ekonomi fördjupas då ökad arbetslöshet slår mot den inhemska konsumtionen.