Ulla Söderberg och Monica Sandström är några av de som är upprörda över kommunens planer. Den gatlampa som fanns på vägen utanför Ulla Söderbergs hus i Ålfors, utanför Ullfors, togs bort tidigare i år och snart ska även Monica Sandströms gatlampa tas bort.

– Jag vill ha tillbaka gatlampan - den gav mig säkerhet och trygghet, säger Ulla Söderberg.

Gatlamporna hos Ulla Söderberg och Monica Sandström är bara två av ett drygt tusental gatlampor som ska ta bort.

Artikelbild

| Här granskar Monica Sandström (till höger) gatlampsbeslutet från 1989.

– De gatlampor som plockas ned är sådana som är placerade på enskilda vägar eller inne på gårdar, men som kommunen ansvarat för och stått för kostnaderna för, förklarar Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

En stor del av gatlamporna finns ute på landsbygden och sattes upp för 35 och 50 år sedan. De flesta är utslitna och behöver renoveras eller bytas ut för att kunna fortsatta att användas.

– Skulle kommunen välja att behålla de här lamporna så handlar det om en investering på 20 till 35 miljoner kronor, säger Thomas Kihlström.

Det politiska beslutet att gatlamporna skulle tas bort togs redan 1989. I beslutet hänvisas till demokratiska principer och att alla kommunmedborgare ska behandlas lika. Sedan dess har arbetet med att montera ner lamporna pågått - i dag återstår cirka ett tusen lampor som ska tas ner.

Artikelbild

| Här granskar Ulla Söderberg och Monica Sandström den borttagna gatlampan i Ålfors. "Helt plötsligt kom några från kommunen och tog bort gatlampan samt stökade ner på vägen här" säger Ulla Söderberg.

– Vi behandlas inte lika. Jag betalar kommunalskatt men behandlas på ett annat sätt än de som bor i Tierps köping eller kyrkbyn som har gatlampor. Det här är en service kommunen ska tillhandahålla, säger Ulla Söderberg.

Även för Monica Sandström handlar gatlampan om säkerhet.

Artikelbild

| Thomas Kihlström är samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

– Det gror ett missnöje i bygden kring det här. För mig är det här en signal att de styrande i kommunen vill släcka ner landsbygden och tvinga in oss till stan. Se över beslutet från 1989 och förankra det i dagens verklighet, menar Monica Sandström som tidigare var politiskt aktiv i Centerpartiet.

Hon har tidigare varit i kontakt med kommunen och förklarat att hon eventuellt skulle kunna köpa gatlampan som står vid hennes gård i Kastebo, utanför Månkarbo.

– Då fick jag veta att eftersom den skulle tas ned så fick jag inte köpa den, berättar hon.

Nu är beskedet ett annat från kommunen.

– Vi kan överlåta den till henne om hon vill det, men det innebär också att hon svarar för allt underhåll och all strömförsörjning själv till den. Den här möjligheten har alla som vill, säger Thomas Kihlström.