Pastorn som inte tror på Gud

Att en pastor i svenska försvaret ska vara kristen är i dag ingen självklarhet. Regina Birkehorn från Tobo, som företräder en nyandlig trosriktning, är landets första klart uttalat icke-kristna bataljons­pastor.

18 augusti 2009 07:00
I takt med att Sverige blivit alltmer mångkulturellt har försvaret på senare år öppnat för också andra religioners företrädare än de kristna på regementen och vid bataljoner.

Fram till i våras hade dock ingen klart uttalat icke-kristen ännu genomgått en regelrätt utbildning till pastor vid försvaret. Men det var innan 46-åriga Regina Birkehorn från Tobo i maj gick den inledande fyradagarskursen som gjorde henne till bataljonspastor. För att få bli bataljonspastor krävs någon form av förkunskaper, de vanligaste sökande är präster eller pastorer. Regina Birkehorn har däremot utbildat sig inom nyandlighet och jobbar med krishantering.
- Jag har tidigare arbetat i frivilligförsvaret som sjukvårdsbefäl och då jag såg att hemvärnet sökte bataljonspastorer bestämde jag mig för att söka. Att jag inte var kristen var inget som helst hinder enligt dem jag talade med vid intagningen och jag har blivit väl emottagen, förklarar Regina Birkehorn.

Fältprost Sten Elmberg, som har en delad tjänst mellan försvaret och Svenska kyrkan, har ett landsomfattande ansvar när det gäller prästerna inom försvaret. Han vill tona ner betydelsen av att en bataljonspastor måste vara kristen.
- Huvudtanken är inte att vi ska missionera bland soldaterna utan i stället möta dem utifrån deras egna speciella behov. Sverige är mångkulturellt och vi har exempelvis både muslimer, hinduer, buddister och judiska soldater i svenska försvaret, säger han.

Regina Birkehorn tror varken på en personlig gud, Jesus eller på någon annan traditionell religion utan ­företräder i stället en nyandlig livsåskådning.
- Jag tror på en andlig kraft men att den finns att hämta inifrån människan själv. För mig är själva livet gud och det är inget jag vill begränsa till någon särskild religion, säger hon.
På 1990-talet drev Regina Birkehorn familjehem innan hon sadlade om till att bli egen företagare inom krishantering. Under åren 2004-2005 utbildade hon sig till så kallad fredspräst vid Beloved Community i Oregon, USA. Sammanslutningen kallar sig själv för en fredsorganisation och utbildningen bygger på en nyandlig pedagogik som bland annat lyfter fram att människan själv bär på övernaturliga krafter som kan odlas.
- Jag lockades av den gränslösa pedagogiken, att vi blandade studier inom de traditionella religionerna med undervisning om exempelvis nyandlig healing (helande) eller om kraften i stenar. Mitt mål med utbildningen var att jag i framtiden skulle ha nytta av den i möten med människor, säger Regina Birkehorn.

På Beloved Communitys hemsida menar man sig bland annat "bevisa" att det går att uppbåda övernaturliga krafter via filmer där organisationens ledare James Twyman genom tankekraft letar reda på gömda föremål. Via hemsidan går det sedan att köpa bland annat filmer, litteratur och kursmaterial.
När det gäller engagemanget i försvaret vill Regina Birkehorn jobba framför allt med soldater som varit på utlandsuppdrag och deras anhöriga.
- Genom mitt företag har jag haft en del sådana uppdrag åt den norska försvarsmakten och känner att det är där jag kan göra mest nytta, säger hon.

Att man nu även fått en bataljonspastor i försvaret som förespråkar nyandlighet tycker Sten Elmberg inte är så dramatiskt.
- Visst kan man fundera över och diskutera saken men ledorden vi arbetar efter är öppenhet och mångfald, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson