– Jag blev både förvånad och hedrad när jag fick förfrågan från den socialdemokratiska valberedningen om jag vill acceptera det här uppdraget, säger Daniel Blomstedt som föregående mandatperiod var gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige i Tierp.

Efter valet i september 2018 styrs kommunen av en politisk kvintett bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Det är det största oppositionspartiet i kommunen som har rätt att besätta posten som kommunrevisionens ordförande. Normalt brukar också det partiet lägga beslag på posten då den innebär att man påverka vilka granskningar som ska göras av den kommunala verksamheten.

Artikelbild

| Börje Wennberg (S) är valberedningens ordförande och den som nominerat och fått Blomstedt vald till ordförande i kommunrevisionen.

Nu blir det inte så.

– För oss i Socialdemokraterna handlar inte rollen som revisionsordförande om partipolitik. Rollen är opolitisk och handlar om att granska och kontrollera hur olika politiska beslut genomförs i kommunens verksamhet. Vi bedömde att moderaten Daniel Blomstedt var den mest lämpliga att leda revisionen utifrån hur han var som oppositionspolitiker i Tierp där han hade förmågan att både kompromissa, men även kunna driva en tydlig linje i olika politiska frågor, säger Börje Wennberg, ordförande i socialdemokraternas valberedning, som fört fram Daniel Blomstedts namn.

Daniel Blomstedt konstaterar utan omsvep att han är medlem i Moderaterna.

– Jag är inte moderat på något sätt här och det finns inte någon politisk bokstav bakom mitt namn. Mitt och revisionens uppdrag är inte att granska den politik som drivs utan granska hur de beslut som fattas i kommunfullmäktige genomförs och vara medborgarnas förlängda arm i politiken, säger Daniel Blomstedt.

Varken Daniel Blomstedt eller Börje Wennberg känner dock till några fall där det största oppositionspartiet valt att avstå posten som revisionens ordförande i Tierp.

Enligt Daniel Blomstedt så har Centerpartiet sedan 1970-talet innehaft ordförandeposten med undantag för den senaste mandatperioden då en person med moderata kopplingar satt på den.

– I regionen tillsatte vi däremot en person med moderat koppling på ett icke-borgerligt mandat i Upplandsmuseets styrelse. Men är det så att detta inte fungerar så kan vi dra tillbaka vår nominering av Daniel Blomstedt, säger Börje Wennberg.

Till sin hjälp att granska den kommunala verksamheten har ordföranden hjälp av fyra ledamöter (tre från oppositionen och en från maktpartierna) och en budget på en dryg miljon kronor per år för att kunna genomföra olika granskningar av den kommunala verksamheten.