– Jag har jobbat i halva mitt liv på Lövsta så det kanske var dags att byta och gå vidare. Sedan ska det bli väldigt kul att få arbeta i den ort där jag bor, säger Ulrika BorgerDåderman.

Hos Lövstastiftelsen i Lövstabruk har hon varit verksamhetsledare och ansvarig för allt från personal- och ekonomifrågor till olika mat- och musikevenemang och utställningar i de olika brukslokalerna som har anor tillbaka till 1700-talet. Hon har haft en stor del i att verksamheten i Lövstabruk utvecklats till att i dag årligen lockat runt 50 000 besökare.

Arbetet i Strömsberg kommer att ha en liknande prägel och innehåll som det hon hade i Lövstabruk.

– Skillnaden är att jag var anställd av en regional stiftelse i Lövstabruk medan jag nu får en privat arbetsgivare, säger Ulrika BorgerDåderman.

Det är Sara Donnerstål som äger bolaget som svarar för driften av cafét och festvåningen på Strömsbergs bruk. Totalt jobbar fem personer i verksamheten i olika omfattning under året.

Sara Donnerstål driver även butiken och cafét på Dragon Gate i Älvkarleby.

– Tanken är jag kommer att vara ansvarig för verksamheten här i Strömsberg där tyngdpunkten ligger under sommarmånaderna samt en bit in på hösten. Resterande del av året kommer jag att finns på Dragon Gate, säger Ulrika BorgerDåderman.

Hon kommer även att ingå i de olika arbetsgrupper som förvaltar samt vill utveckla Strömsbergs bruk till ett intresssant turistmål i Uppsala län.