Det framgår av rapporten från en livsmedelskontroll. För honung gäller stränga och detaljerade regler i livsmedelslagstiftningen. Exempelvis honung med smak av apelsin får inte kallas apelsinhonung, utan "produkt med honung och...", "blandning av honung och..." eller liknande. Sådana så kallade sammansatta produkter måste dessutom ha en förteckning som visar andelen av de olika ingredienser i den färdiga produkten.

Livsmedelsinspektörerna gör även påpekanden om att några bi-produkter marknadsförs med påståenden om hälsoeffekter och nyttan av näringsämnen i produkten. Det säger rapporten är otillåtet och hänvisar till den europeiska informationsförordningen, och hotar med ett saluförbud för produkten.