Urnorna är tillverkade av Tierps järnbruk efter en modell som kommunarkitekten Adam Nyström ligger bakom. Tanken med urnorna är att de ska kunna fungera som planteringskrukor, grillar eller så kallade eldkorgar i samband med kalla vinterdagar.

Den första urnan presenterades i samband med invigningen av Kvarnbackens förskola i februari i år. Den står nu vid skolans entré. Sedan en tid finns även en urna vid övergångsstället framför kommunhuset.

Tierps kommun har i dagsläget beställt 10 låga och 20 höga urnor som ska placeras ut i grupper på olika platser i Tierps kommun. Enligt Tierps kommun är urnorna gjorda i ett material som gör att de tål höga temperaturer samt ger dem en lång livslängd.