Att kyrkobyggnaden från slutet av 1200-talet behöver extra stöd konstaterades redan i samband med en renovering i mitten på 1900-talet. Då monterades spännband för att stabilisera några väggpartier. I samband med omfattande renovering 2010–2011 noterades sprickbildningar längst upp i koret. Mätpunkter sattes ut och mätutrustning monterades.

Kyrkorådets ordförande Britt Pagard berättar att mätningarna nu ska följas upp. Antikvarisk expertis har rekommenderat mer preciserade mätningar med nya mätpunkter, eftersom vissa sprickor tycks ha vidgats och som kan bero på sättningar eller att väggarnas lutning ökat.

– Det är väldigt lite. Det handlar om någon tiondels millimeter större och det är ingen risk att kyrkan ska rasa ihop och det är inga synliga skador, säger hon.

Artikelbild

| Tierps kyrka behöver kontrollmätas mer för att bedöma risk för ökad sprickbildning i väggar.

– Men vi måste följa upp och det är viktigt med tanke på kyrkans arkitektoniska och kulturhistoriska värde, säger Britt Pagard.

De fördjupade mätningarna kräver vissa, om än små, ingrepp i byggnaden. Därför har kyrkorådet för Tierp-Söderfors församling ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att borra in och fixera de nya mätpunkterna. Enligt ansökan gäller det fyra mätsträckor runt orgelläktaren och en vid kyrkans östra gavel.

Förhoppningen är att de utökade och årligen återkommande mätningarna ska bekräfta, eller avvisa, teorin från tidigare mätarbete om att vissa väggpartier långsamt trycks utåt av påfrestningen från överliggande tegelvalv.