För Lars Svensk blir uppdraget en comeback i lokalpolitiken. I samband med valet 2014 tackade Lars Svensk för sig och lämnade lokalpolitiken efter att bland annat 26 år som ledamot i Tierps kommunfullmäktige.

– Jag hade tänkt hålla mig borta politiken, men sedan fick jag frågan om jag kunde tänka mig en ersättarplats och stötta mina KD-kollegor i kommunfullmäktige. Det växte sedan till det här uppdraget, förklarar Lars Svensk, som valdes till ordförande i samband med tisdagens konstituerande kommunfullmäktigemöte.

Valet av Lars Svensk innebär att den blågröna kvintetten (C, M, Lib, KD och MP) nu tagit ett första steg mot att ta över makten i Tierpspolitiken från den socialdemokratiska sidan. Nästa steg blir att få igenom en kommunbudget för 2019 vid mötet i november som bär en blågrön nyans.

Under sina år i kommunfullmäktige var Lars Svensk en flitig motionsskrivare. Som ordförande lär det inte bli så många motioner skrivna. Då ska han istället leda mötena och se till att dagordningen följs och att omröstningar i olika frågor sköts på rätt sätt.

– Det känns faktiskt lite nervöst, men jag kommer ju att ha Bengt-Olov Eriksson bredvid mig som är duktig, säger Lars Svensk.

Det avgående kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S), blev vald till andre vice ordförande medan Anna Grimberg (C) utsågs till förste vice ordförande.

Den 71-årige Lars Svensk satt under åren 1991 till 1994 i riksdagen. Där var han ledamot i trafikutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet liksom i EES-utskottet och EG-delegationen.