Hållnäshalvön måste få hjälp

Ska Hållnäshalvön överleva och utvecklas krävs politiska åtgärder. Det var samtliga åtta partier överens om som deltog i den valdebatt som Hållnäs sockenråd arrangerade.

9 augusti 2018 14:41

– En mängd saker måste lösas parallellt för att den här bygden ska överleva, menade Liberalernas Sarah Näslund, andranamn på partiets lista till kommunfullmäktigevalet i Tierp.

Hon lyfte bland annat fram tillgången på skola, bostäder, goda kommunikationer, bra vägar och bredband som saker som är nödvändiga för att bygden ska överleva.

Det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal betonade även delaktigheten och att det lokala förenings- och näringslivet måste finnas med och driva på utvecklingen och ha regelbundna kontakter med politiska företrädare om vad som behöver göras.

– De känner området och vet vad som behövs, menade Sara Sjödal.

Vid några tillfällen under debatten hettade det till, bland annat när bostads- och skolfrågorna diskuterades.

Under våren har UNT berättat att Hållnäs skola, där det går 30 elever, riskeraratt läggas ned på grund av lärarbrist. Nu har nya lärare anställts och skolan blir kvar tills vidare.

– Mitt uppdrag som politiker är att garantera att eleverna i Hållnäs får en bra utbildning. Nu löste vi situationen, men det kan också innebära beslut som gör att elever måste flyttas till en annan skola, förklarade miljöpartisten Kenneth Gunnarsson, ordförande i utskottet för barn och unga i Tierps kommun, som ansvarar för skolfrågorna.

Moderaten Åsa Sikberg menade att nedläggningshotet det inte bara handlade om utbildningen på Hållnäs skola.

– De levererar bra resultat trots att en stor del av pengarna måste läggas på lokalkostnader som de egentligen inte har. Här vill vi att kommunen gör om och gör rätt. Kan inte kommunen lösa detta kan en friskola vara ett alternativ, menade Åsa Sikberg.

Både Sara Sjödal och kristdemokraten (KD) Björn-Owe Björk menade att den nuvarande politiska ledningen - S och MP - har ett för stort fokus på tätorten Tierp i sin politik och att landsbygden glöms bort.

– Vi måste skapa förutsättningar så att människor kan flytta hit. Den översiktsplan som togs fram 2011 begränsar utvecklingen här, men efter att den var klar hade kommunen kunnat jobba vidare med bostadsfrågorna i Hållnäs. Det har man inte gjort, vilket är en signal på att det är dags för en ny politisk ledning i Tierps kommun, menade Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta kommun, som representerade KD i debatten.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson förklarade att man hade ett visst läge i kommunen 2011 när översiktsplanen antogs, men att det sedan förändrats och gjort att bland annat frågor som rör Hållnäs utveckling fått stå tillbaka.

– Sedan dess har det hänt saker som gjort att de i kommunen som arbetar med utvecklingsfrågor och detaljplaner fått prioritera andra saker, förklarade Bengt-Olov Eriksson.

Bengt-Olov Eriksson berättade också att kommunen nyligen anställt en person som ska jobba med olika frågor som rör landbygdsutveckling.

Hållnäs sockenråd

Sockenrådets uppgift är att verka och arbeta för samhällsutvecklingen i Hållnäs.

Rådet är i dag verksamt och arbetar aktivt när det gäller frågor som rör; bostäder och inflyttning, skola, bredbandsutveckling och marknadsförings- och informationsinsatser av Hållnäs.

Rådet marknadsför och ligger bakom "På tur i Hållnäs" som är guidad tur till olika sevärdheter i Hållnäs.

Källa: Hållnäs sockenråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg