Det var i samband med en oanmäld kontroll i början på augusti som kommunens hälsoinspektörer upptäckte brister när det gäller kylförvaring av livsmedel samt att personalen på matstället inte använde godkända handskar när de hanterade olika livsmedel. Vidare noterades att det saknades information till kunder om vilka livsmedel som kunde framkalla allergiska reaktioner.

Förutom att åtgärda bristerna skriver kommunens inspektörer i sitt beslut att de som driver matstället bör gå en utbildning i livsmedelskunskap.

Kommunen kommer att göra en ny inspektion för att kontrollera om problemen åtgärdats samt eventuellt vidta ytterligare åtgärder.