– Näckrosorna har kommit explosionsartat det sista dygnet. Du kan inte åka ut med en båt utan att fastna i växterna, säger Ulf Nygren, revisor i intresseföreningen Tämnarens vatten.

I åratal har föreningen slagit larm om att näckrosor och vass tar över sjön. Näckrosorna vi ser i dag vittnar om nödropens uteblivna effekt. Den rekordvarma sommaren har dessutom skapat goda förutsättningar för både näckrosor och vass. Övergödningen påskyndar även växternas utbredning.

– Jag håller efter vassen genom att gå på sjöbotten och slå med lie. Men det finns ingen som tar ett helhetsansvar för sjön, säger Ulf Nygren som fortsätter att efterfråga politiska initiativ.

Artikelbild

| Ulf Nygren kan utan problem vada ut i den grunda sjön. Med lie håller han efter vass och näckrosor kring hans brygga.

Tämnaren är en mycket grund inlandssjö som geografiskt ligger i tre kommuner, vilket försvårar politiska lösningar. Större delen ligger i Heby och Tierps kommun och en mindre del ligger i Uppsala kommun. Uppsala stad får en del av sitt dricksvatten från de vattendrag som mynnar ut från sjön.

Flera av Tämnarens problem är kopplade till regleringen av vattennivån som görs med hjälp av dammluckor. Vårfloden hotar årligen att skapa översvämningar och Ulf Nygren har sett delar av sin tomt försvinna under vattenytan. Samtidigt får inte för mycket vatten dräneras inför sommaren då det påskyndar igenväxningen av sjön.

Hur mycket vatten som får tappas regleras av vattendomen, en kritiserad lag som är svår att justera.

Maria Gardfjell (MP) är kommunalråd med ansvar för vattenfrågor i Uppsala kommun samt ordförande för Uppsala Vatten. Hon vill att vattenståndet höjs med en halvmeter vintertid.

Artikelbild

| Tämnaren ligger i tre olika kommuner. Alla tre har olika förslag på hur sjön ska räddas.

– Det kommer inte att påverka omgivningarna men däremot ge bättre förutsättningar för sjöns fiskar och ett högre vattenstånd i början av sommaren, säger Maria Gardfjell.

En sådan förändring kräver att vattendomen skrivs om och i viss mån konsensus hos markägarna, något som inte är helt oproblematiskt.

– Lantbrukaren kanske vill hålla vattennivån lägre och sommarstugeägare har andra önskemål.

Hon har arbetat med frågor rörande Tämnaren i flera år och menar att bristen på konkreta förändringar har att göra med att politikerna främst har fokuserat på att öka förståelsen för frågan hos berörda parter. Det är inte heller helt lätt att förena kommunerna och politikerna får endast arbeta inom sin egen kommun, säger Maria Gardfjell.

­– Hade hela sjön funnits inom Uppsala kommun hade jag ordnat ett möte med alla markägare själv. Efter valet borde man samla ihop markägarna. Det borde länsstyrelsen göra eftersom frågan berör tre kommuner, säger Maria Gardfjell.

Gunilla Lindgren är miljöutredare på länsstyrelsen i Uppsala län. Hon tycker inte att myndigheten ska ta initiativ till att ändra vattendomen.

– Det vore olämpligt då vi är en tillsynsmyndighet, säger Gunilla Lindgren.

Hon menar att en viktig orsak till att vattendomen har förblivit oförändrad är för att den kommer med ett obekvämt ansvar.

– Kräver man omprövning av vattendomen måste man också vara beredd på att hantera skadestånd som kan komma från exempelvis markägare som påverkas efter att förändringen av vattendomen har gått igenom, säger Gunilla. Hennes intryck är att ingen av kommunerna är redo att ta det ansvaret.

Så vad talar för att en förändring faktiskt kommer att ske rörande Tämnaren? Maria Gardfjell hoppas på en riksdagsplats och lovar att lyfta frågan om vattendomarnas orubblighet där. Gunilla Lindgren tror på lösningar som inte kräver en förändring av vattendomen men tillägger även att:

– Vi pratar och pratar om vem som ska ta ansvar och i slutändan är det de boende kring sjön som får ta konsekvenserna.

Läs mer: Oro över Tämnarens framtid

Debatt: Rädda tämnaren

Läs mer: Krisläge för Tämnaren

Läs mer: Vill rädda Tämnaren