Catarina Deremarhar under fyra mandatperioder eller nästan 16 år varit oppositionsråd i Tierps kommun. För en tid sedan meddelande Catarina Deremar att hon lämnar lokalpolitiken i Tierp med förhoppningen om att istället bli riksdagspolitiker efter valet 2018.

I samband med tisdagens kommunfullmäktigemöte tog Catarina Deremar det formella steget då hon begärde att få bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i kommunen.

– Nu går jag vidare och tar ett nytt steg i politiken, men först har jag en hel del möten och annat arbete kvar innan jag lämnar mina uppdrag den 30 april, säger Carina Deremar.

Men helt och hållet lämnar hon inte Tierpspolitiken.

– Jag kommer att sitta kvar i Stiftelsen Leufsta där jag sitter på ett mandat från Tierps kommun. Sedan kommer jag att ha kvar mina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting en tid till, säger Catarina Deremar.

De tyngsta uppdragen som oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen lämnar hon nu över till Sara Sjödal från den 30 april.

Sara Sjödal är i dag ledamot i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och förste vice ordförande i demokratiberedningen. Sara Sjödal kommer även att ta över ytterligare ett antal av de tolv politiska uppdrag som Catarina Deremar haft i Tierpspolitiken.

– Det känns både spännande och inspirerande att ta det här steget sedan får vi se hur länge jag blir oppositionsråd. Ambitionen och förhoppningen är att valet ska leda till någonting annat när det gäller politiken i Tierps kommun - nu ska vi framåt, säger Sara Sjödal.