Hur lågorna uppstod är okänt, men elden aktiverade det automatiska brandlarmet som kallade räddningstjänsten till platsen.

– Det rörde sig om en mindre brand, den är släckt och röken vädras ut, säger Ulf Tholén, ledningsoperatör på Storstockholms räddningscentral vid 15.10.

När röken väl var utvädrad ur lokalen återställdes brandlarmet och brandkåren kunde lämna platsen.