Bolaget förnekar miljöbrott

Karlholm utveckling har en helt annan bild än länsstyrelsen, när det gäller de anmälda brotten.

20 januari 2017 11:19

Peter Bergström är platschef på Karlholm strand:

– Jag känner mig trygg i vårt arbete och har svårt att se hur vi kunnat göra oss skyldiga till miljöbrott.

Men länsstyrelsen hävdar att ni har grävt inom ett känsligt område där salamandrar vistas, och att ni därigenom brutit mot artskyddsförordningen i miljöbalken. Dessutom rådde det grävförbud här.

– Vi anser inte att vi har varit i det område som länsstyrelsen har pekat ut. Däremot har vi skapat ersättningsdammar där salamandrar trivs och har förökat sig.

Att ni ska ha utfört arbeten utan att genomföra miljökontroller, hur kommenterar du det?

– En oberoende miljökonsult har genomfört kontroller i efterhand. Sen har vi haft blålera som ett styrmedel, och den vet vi är okej. Där har vi inte gjort kontroller.

Har länsstyrelsen köpt det?

– Ja.

En vall ska ha brustit och länsstyrelsen menar att det kan ha lett till att föroreningar läckt ut i fjärden. Hur ser du på det?

– Det stämmer att vallen brast. Vi var snabbt på plats och byggde en ersättningsvall längre ut.

Men ni meddelande inte länsstyrelsen om incidenten?

– Eftersom vi åtgärdade det omgående bedömde vi inte att det behövdes någon avvikelserapportering. Nu har vi skärpt upp egenkontrollen.

Hur påverkar länsstyrelsens brottsanmälningar projektet?

– Det riskerar att dra ut på tiden, så det är klart att det är negativt.

Hur skulle du beskriva dialogen med länsstyrelsen?

– Den fungerar bra, tycker jag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Leijonhufvud

Ämnen du kan följa