Biodlare i Tierp vill bli flera

Tierps biodlarförening går på offensiven för att locka fler att börja med biodling. Föreningen har hos Jordbruksverket ansökt om ett projektbidrag på 370 000 kronor som man vill använda till utbildning och marknadsföring.

18 april 2009 09:02
Det finns i dag ett 20-tal biodlare i Tierpstrakten. Uppskattningsvis har de i snitt ungefär fem-sex bisamhällen var. Det här är siffror som medlemmarna i Tierps biodlarförening inte är nöjda med. Föreningen har hos Jordbruksverket ansökt om ett projektbidrag på sammanlagt 370 000 kronor för att marknadsföra och utveckla biodlarnäringen i trakten.
- Det behövs betydligt flera biodlare för att upprätthålla en bra pollinering av landskapet. Dessutom är det ett rejält underskott på närproducerad honung i området, förklarar Erik Sporrong, ordförande i föreningen.

För att råda bot på bristen vill föreningen satsa på utbildning av både nya biodlare och vidareutbildning av de befintliga.
- Vi behöver både värna om dem som redan finns och locka nya, gärna yngre personer, att börja med den här näringen. Flera kvinnor behövs också, fortsätter Erik Sporrong som själv är en katt bland hermelinerna i föreningen med sina 35 år.
Genomsnittsåldern i Tierps biodlarförening ligger annars runt 60 år och mansdominansen är relativt stor. En anledning till att antalet biodlare minskat är kvalstersjukdomen varroa som gjorde entré i de svenska bikuporna för några år sedan. En annan anledning är just den dåliga återväxten i biodlarleden.
Tierps Biodlarförening arrangerar redan nu nybörjarkurser ungefär vart tredje år och det är en verksamhet som man vill utveckla. Utbildningar och seminarier om hur man exempelvis motarbetar sjukdomar och andra problem i bigårdarna vill man också satsa på liksom studie- och inspirationsresor.

Kerstin och Börje Pettersson från Månkarbo tillhör båda föreningen och har sysslat med biodling de senaste 16 åren. De började med ett samhälle. I dag har paret tolv bikupor uppställda invid lagårdsbacken som i snitt producerar 600 kilo honung per säsong.
- Den här tiden kämpar arbetsbina frenetiskt med att dra in de första vårblommornas pollen som de sedan matar ynglen med. Om någon vecka börjar de dra in nektar från de första sommarblommorna, berättar Börje Pettersson som både är styrelsemedlem och så kallad bitillsyningsman i föreningen.

- Biodlare kan höra av sig till mig om de har frågor eller problem. Jag håller också i en del utbildningar, bland annat om hur man biologiskt bekämpar varroakvalstret, förklarar han.
Att få fler att intressera sig för biodling ligger dem båda varmt om hjärtat.
- Hela odlingslandskapet och inte minst trädgårdarna är beroende av bina för pollineringens skull. Dessutom vore det ju inte så dumt om traktens affärer kunde ha närproducerad honung i sina hyllor, säger Kerstin Pettersson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!