I en motion till kommunfullmäktige skriver Jonas Åker, vice gruppledare för SD, att närheten till kust och hav gör att många båtturister söker sig till kommunen. Vidare skriver han att det i dag råder brist på båtplatser i kommunen samt att områdena runt omkring hamnarna skulle må bra av att fräschas upp.

Nu vill Jonas Åker att kommunen genomför en inventering av befintliga båtplatser samt utreder vilka behov på nya iläggningsplatser för båtar som finns. Han vill även att kommunen undersöker om det finns behov av ny livräddningsutrustning samt att det anläggs enklare grillplatser i de hamnområden där det saknas i dag.

Från kommunfullmäktiges sida ställde man sig positiv till motionen som nu ska utredas av kommunens tjänstemän.