Ekonomi Telia är villigt att ge konkurrenterna möjlighet att sända de tv-kanaler som ingår i Bonnier Broadcasting – bland andra TV4 – som telejätten lade bud på i fjol.

Enligt ett EU-dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av kommer Telia att ge tv-leverantörerna i Sverige och Finland – och två internetleverantörer, en i varje land – "rättvis och rimlig" tillgång till kanalerna.

I maj inledde EU-kommissionen en fördjupad granskning av Telias bud, vilket enligt bolagets styrelseordförande Marie Ehrling ingick i kalkylen redan från början.

Det ligger helt i våra planer, sade hon till TT vid tillfället.

Det var i juli förra året som Telia meddelade att bolaget vill köpa Bonnier Broadcasting för 9,2 miljarder kronor.

Enligt Reuters källor handlar EU:s fördjupade granskning om att unionens konkurrensmyndighet anser att det finns frågetecken om konkurrenssituationen och att Telia inte lyckats stilla oron kring detta.