Antalet företag i Sverige som ger snabblån, så kallade sms-lån, har ökat de senaste åren. Räntorna kan ligga på över tusen procent. Även företagens omsättning ökar och skuldberget hos Kronofogden fortsätter att växa – trots ändrad lagstiftning som gjorde att Finansinspektionen 2014 fick rätt att pröva och granska bolagen, skriver Dagens Nyheter.

Tidningen har gått igenom årsredovisningar för de 25 snabblåneföretag som finns på den svenska marknaden. De visar att omsättningen ökade från 459 miljoner kronor år 2014 till 608 miljoner kronor år 2015. För 2016 ökade omsättningen för de tio bolag som offentliggjort sin årsredovisning med i snitt 24 procent.

Antalet inkomna ansökningar om obetalda snabblån hos Kronofogden har också ökat, från 56 000 år 2014 till 62 000 året därpå – efter att reglerna skärpts – något som oroar Finansinspektionen som ser att företagen vänder sig till en svagare grupp konsumenter.

Företagen, som har god lönsamhet, försvarar sig bland annat med att det finns många missförstånd om branschen och att årsräntorna är höga eftersom löptiderna är korta.