Sällskap tillsätter arbetsgrupp

J.P. Johansson-sällskapet hade årsmöte den 18 april för verksamhetsåret 2017.

26 april 2018 07:00

Förening

Mötesdeltagarna på stämman valde Christer G.V. Löhtegård till ordförande och sekreterare Sven Eklund. När vi kom till programpunkten förslag att föreningen skall vara vilande begärde Bengt Carlsson, tidigare vd Bahco verktyg, ordet. Bengt föreslog att J.P. Johansson-sällskapet inte ska vara vilande utan att vi nu gör ett nytt avstamp för ett nytt museum. Bengt föreslog att sällskapet byter namn till J.P. Johanssons vänner och att en arbetsgrupp tillsätts för att öka antalet medlemmar. Stämman biföll detta förslag med ett rungande ja.

J.P. Johanssons verk och gärning måste visas upp i en lokal i Enköping. J.P. Johansson byggde upp Enköping till en industristad med över 2 000 personer anställda på Bahco. J.P. Johansson är den mest betydelsefulla personen i Enköpings historia. Besökare på J.P. Johansson museet framhåller museet som en av de mest intressanta attraktionerna i Enköping.

Beslut togs för en nystart och att brev skall sändas ut till medlemmarna och andra intresserade. En arbetsplan för 2018–2019 ska utarbetas. Innan 2019 är över ska vi ha ett nytt museum. Mötesdeltagarna tyckte att J.P. Johanssons minne behandlas dåligt jämfört med Doktor Westerlund som har ett eget hus, museum, kafé och trädgård. Dessutom har Enköpings Tekniska gymnasium fått namnet Westerlundska gymnasiet, när det är J.P. Johansson som är den tekniska och innovativa personen i Enköping. Ett mycket konstigt och orättvist beslut av Enköpings Kommun.

Föregående års styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Christer G.V. Löhtegård berättade om sin tid som rörentreprenör och sin erfarenhet av bra verktyg som Bahco utvecklat. Christer berättade också om sitt engagemang i projektet Kulturhus Joar Blå. Projektet har lyckats ändra på rivningsbeslutet och fått politikerna tänka om. Detta har förverkligats via bildandet av en Facebookgrupp. Christer avtackades med en rungande applåd och en Bahco Ergo skruvmejselsats som tack.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig L. Lundh

Ämnen du kan följa