Den nuvarande tillämpningen av regelverket, som infördes november 2016, har medfört att många fått sin sjukpenning indragen under tiden som Försäkringskassan utrett den sjukskrivnes rätt till ersättning. Kritik riktades från flera håll mot den ordningen, bland andra LO.

Regeringens mål att få ner sjukskrivningarna har inneburit att Försäkringskassan har skärpt sin praxis på ett helt orimligt sätt, säger Torbjörn Johansson.

Därför tog socialdepartementet i våras fram ett förslag till förändringar som skulle lindra de effekterna – ett förslag som nu är ute på remiss.

För svagt

Ett steg i rätt riktning, men LO tycker dock i sitt svar att regeringen inte alls gått tillräckligt långt. LO vill att manska hasjukpenning, inte att Försäkringskassanska fålämna ersättning under utredningstiden.

Det är för svagt, anser LO. Det blir för godtyckligt. Huvudregeln måste vara att individen alltid har rätt till sjukersättning så att inte den enskilde blir utslängd från sjukpenningen i väntan på Försäkringskassans ibland långa handläggningstider.

Det är fortfarande för mycket fokus på individen och för lite på Försäkringskassan, säger Torbjörn Johansson.

Regeringens förslag är tänkt att bli lag från 1 januari 2018 och innebär egentligen en återgång till vad som gällde innan november 2016.