Regeringens arbetslöshetsmål är väldigt utmanande, men inte omöjligt, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Men med bara de åtgärder som är beslutade i dag så går det inte, säger han.

Viktigaste är, enligt Sjöberg, att satsa på utbyggnad av den reguljära utbildningen som högskola och komvux, men även arbetsmarknadsutbildning. Han tillägger också att framväxten av enkla jobb måste fortsätta. Rut-avdraget för hushållsnära tjänster är en bra reform enligt honom.

Artikelbild

Sänkta löner

Regeringens arbetslöshetsmål innebär att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. I dag är arbetslösheten 6,7 procent och många bedömare anser att den måste ned till runt 4,5 procent för att målet ska nås.

Att komma ned till fyra procent skulle kräva stora förändringar, som skulle kunna innebära svåra målkonflikter.

Man kan sänka lönerna kraftigt, med då uppstår målkonflikten om hur man ska kunna försörja sig, säger Sjöberg.

När Sjöberg landade i Almedalen kom nya bottensiffror – förtroendet för Arbetsförmedlingen är kört i botten. Och myndigheten får mycket pisk, från alla håll, inklusive regeringen, men framför allt från Företagarsverige, för att inte kunna matcha jobben med de arbetslösa.

Pekar på två saker

Mikael Sjöberg tycker dock att myndigheten har kommit en bra bit på väg i reformeringen.

TT: Hur syns det?

Skulle jag peka på två saker, så är det digitaliseringsarbetet och arbetet med arbetsgivarna som är kraftigt förändrat.
Vi håller bland annat på att rekrytera 250 företagsrådgivare.

Trots det har Arbetsförmedlingen alltså nått en ny bottennivå.

Det är så klart inte bra med ett dåligt förtroende, men samtidigt tar det extra lång tid att påverka, svarar Sjöberg.

Inte dela upp

Han pekar på förmedlingens två huvuduppgifter i dag, dels det traditionella att förmedla jobb, dels att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden, varav merparten nu handlar om alla nytillkomna svenskar.

Men att Arbetsförmedlingen skulle släppa det ena benet och låta den privata marknaden sköta jobbförmedlingen tillbakavisar Sjöberg bestämt.

Att dela upp det här bryter en verksamhetslogik. Vi måste ha mycket kontakt med arbetsgivare. Om vi bara skulle ha kontakt med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden så skulle vi få väldigt svårt med kontakten med arbetsgivare, säger han.