Ekonomi En jättesmäll för polska bankindustrin hotar om EU-domstolen nästa vecka olagligförklarar storbanken Raiffeisen Banks bolån i utländsk valuta till polska hushåll. En våg av stämningsansökningar mot banker kan följa på domen.

Omkring 700 000 polska hushåll har sedan snart 20 år tillbaka bolån i schweiziska franc. När lånen togs lockades de av lägre räntor.

Problemet är bara att den polska valutan, zlotyn, sedan Lehman Brothers-kollapsen 2008 har tappat 85 procent av sitt värde mot schweizerfrancen. Detta innebär en rejäl valutasmäll för hushållen ovanpå räntor och amorteringar.

Det är som att jag skulle ha slängt ut pengarna genom fönstret, säger en av de drabbade, den 39-åriga Gdansk-bon Anna Wojtowicz-Bartlomiejczuk, till Reuters.

I dag utgörs nästan en tredjedel av den totala stocken bolån i Polen av lån i utländsk valuta eller motsvarande 124 miljarder zloty (drygt 300 miljarder kronor).

Liknande problem har tidigare pressat banksektorn i länder som Ungern, Rumänien och Kroatien. Men i Polen har än så länge inga eftergifter gjorts till de hårt pressade hushåll vars bolånekostnader skenat uppåt när zlotyns värde rasat mot den schweiziska francen.