Ingeborg Sevastik är en av Vänsterpartiets två ledamöter i kommunfullmäktige.

– Det viktigaste är att vi får behålla den demokratiska andan och att vi får en ren miljö. Alla partier diskuterar vattnet nu, och det är oerhört viktigt. Vi kommer att bejaka allt som är positivt för vattnet och invånarna.

VA-kostnaderna ökar kraftigt. Är det rimliga nivåer för konsumenterna?

– Det är orättvist när personer som bor i en stor kommun med bra tillgång till vatten får betala mycket mindre än invånare i glesbygden. Sådant här ska kommuner på landsbygden kunna få hjälp med från regeringen, precis som kommuner kan få stöd till sociala frågor. Jag vet själv hur vattenräkningen ökar och att spara vatten är inte alltid lätt för en barnfamilj.

Ingeborg Sevastik vill även se bättre arbetsvillkor för lärare och högre löner för alla. Det krävs också mer övrig personal, så att alla barn blir sedda för att undvika mobbning, anser hon.

– Vi vill inte att det ska finnas någon som är mobbad och håller sig undan någonstans.

Högre lärarlöner och mer skolresurser, var ska pengarna tas?

– Vi hoppas på rikstäckande bidrag som ska gå både till högre löner och fler kuratorer.

Vänsterpartiet vill även att Östhammars kommun ska fortsätta att ta emot flyktingar, och hon ser det inte som någon förlustaffär.

– Många vill utbilda sig, och det behövs folk inom vård och omsorg. Dessutom är det vår skyldighet att hjälpa. Nästa gång kan det vara du eller jag som behöver fly någonstans, och Vänsterpartiet står för solidaritet och öppenhet.