När den nyrustade Österbyskolan stod klar hösten år 2014 började 42 barn i förskoleklass, medan det i de högre årskurserna inte varit riktigt samma lokalbehov. Men det har varit trångt. Och prognosen pekar på högt barnantal framöver, visar uppgifter från barn- och utbildningsförvaltningen som UNT begärt ut (se fakta).

– Högstadiet kräver fler klassrum, men det behövs hela vägen. Vi behöver tre förskoleklassgrupper i höst för det är så många sexåringar som börjar skolan, säger Inga-Lill Ericsson som är tillförordnad rektor på Österbyskolan.

Som UNT skrivit ska lokalbehovet lösas tillfälligt i höst med flyttbara paviljonger. Samtidigt ska folk- och skolbiblioteket flytta till gamla skolan i oktober. Det frigör plats för nya klassrum till år 2020.

Artikelbild

| Jacob Spangenberg (C)är kommunstyrelsens ordförande i Östhammar.

– I oktober gör man den riktiga besiktningen och ser hur man kan bygga om biblioteket, säger Inga-Lill Ericsson.

Planen inför renoveringen år 2012-2014 var att ta höjd för fler elever. Beslut togs dock år 2011 om att hålla nere byggkostnaderna som såg ut att landa på nära 130 miljoner kronor, bland annat genom att avstå från att bygga en ny aula och även minska antalet planerade klassrum.

– Det var politikerbeslut hur man gick till väga.

Men ursprungstanken var att bygga två klassrum för varje årskurs?

– Ja, det var med från början. Men när arkitekten ritat såg man att det kanske blev mer kostnader än man budgeterat för, säger Inga-Lill Ericsson.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) menar att det är lätt att kritisera beslut i efterhand, och påpekar att beslut om storleken på investeringen – 80 miljoner kronor – togs för flera år sedan och att det fanns stöd på barn- och utbildningsförvaltningen att det var tillräckligt med klassrum.

– Tittar man i backspegeln borde vi absolut ha tagit mer höjd. Men med den kunskap som vi hade då var inte det möjligt. Det har skett ganska mycket när det gäller inflyttningen, det flyttar in fler barnfamiljer i Östhammar och därför behöver vi mer skolutrymmen.

Även Moderaterna stod bakom investeringsbeslutet i fullmäktige.

– Jag tror att vi var överens allihop. De prognoser vi hade innebar att skolan inte behövde vara större utifrån elevunderlaget, säger oppositionsrådet P-O Olsson (M).

När barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén började sin tjänst i Östhammars kommun år 2013 hade beslutet redan tagits och ombyggnationen av Österbyskolan inletts.

– Jag såg utifrån elevprognoserna när jag kom att den här utbyggnaden aldrig kommer att räcka.