Varför göra förändringar till det sämre på en gruppbostad som alltid har fungerat bra? Den frågan ställer sig personalen vid LSS-boendet i Östhammar. Sex brukare bor på boendet, och enligt personalen har Abborren haft sitt eget tänk vad gäller måltider, gemenskap, schemaläggning och aktiviteter. Men nu upplever personalen att de ska rätta in sig i ledet.

– Cheferna borde ta hjälp av oss med schemat, men det gör de inte. Vi vill bara de boendes bästa och ge dem den hjälp de behöver när de är här, säger Lisa Käll.

– Det är ju därför vi har reagerat, säger Malin Alm.

Artikelbild

| LSS-boendet Abborren i Östhammar har plats för sex boende. Abborren har enligt personalen haft sitt eget tänk vad gäller måltider, gemenskap, schemaläggning och aktiviteter.

Föräldrar och gode män som tidningen talat med har varit nöjda med hur det har fungerat på Abborren sedan starten år 2002. I dag är de oroliga över hur det ska bli. Göran Nilsson är förälder till en av de boende.

– Jag kunde aldrig drömma om att vår son skulle komma till ett så bra gruppboende och jag är förvånad över att kommunen inte är mer rädd om en så bra arbetsplats med noll klagomål. Det är längesedan jag känt mig så besviken på hur chefer på alla nivåer skött det här.

Vård- och omsorgschef Carina Kumlin försvarar förändringen. Målet är bland annat att skapa mer delaktighet och samarbete mellan de olika gruppbostäderna.

– Samtliga gruppbostäder har nya scheman som utgår från de enskilda brukarnas behov. Personalen finns på plats när de boenden är hemma, och hur det ser ut kan skilja mellan gruppbostäderna. Men det handlar om mer jobb under morgnar, kvällar och helger. Tack vare den här schemaförändringen behöver vi ta in färre vikarier.

Artikelbild

| Personalen anser att kommunen inte tagit med personalen i processen med att skapa nya scheman, och att resultatet blivit en försämring för brukarna på boendet. Även gode män och föräldrar är kritiska. Lisa Käll (längst t v) och tre andra har sagt upp sig.

Personalen på Abborren anser att de inte fått vara delaktiga i processen, utan ställts inför fullbordat faktum. Ingen chef ska heller ha kommit när det varit arbetsplatsmöten.

– Chefer ska vara med på arbetsplatsmöten och det är jättetråkigt att personal känner så här. Vårt mål har varit att de skulle vara med och välja schemarader, den möjligheten har funnits.

Fyra av de anställda på Abborren har sagt upp sig i vår. För flera av dem går inte att kombinera det nya schemat – oavsett rad – om man är ensamstående med barn, eller har en sambo som jobbar skift. Som skäl för förändringen har det talats om att Abborren gått med underskott. Men siffrorna är enligt personalen missvisande, eftersom nattbemanningen för två boenden i samma hus helt och hållet belastar Abborren. Siffror som tidningen begärt ut bekräftar bilden. Carina Kumlin, igen:

– Det är helheten som räknas. Målet är en ekonomi i balans för 2018, och att förbättringar ska synas i redovisningen under hösten.