Vilket mål kommer först, tillväxt eller tillsyn? Det undrar drygt 15 tjänstemän som gjort en skrivelse till kommunstyrelsen där man tar upp ett antal risker med den föreslagna hopslagningen.

Bakgrunden är ett uppdrag från kommunstyrelsen till kommundirektör Peter Nyberg. Syftet med förändringen är att skapa en kostnadseffektiv organisation som underlättar för medborgare och företagare. Förslaget handlar i praktiken om att avveckla tre förvaltningar – tillväxtkontor, bygg- och miljöförvaltning samt strategienhet – och ersätta dem med en större samhällsbyggnadsförvaltning (se fakta). Men bygg- och miljöförvaltningens personal ser flera risker. "Advokat och åklagare kan inte sitta i samma förvaltning", skriver man i ett brev till kommunstyrelsen.

Personalen uttrycker oro och skriver att man behöver veta att närmaste chef och förvaltningschef står bakom obekväma beslut som ibland måste tas utifrån lagstiftning och förordningar. Till exempel kan det handla om åtalsanmälningar, miljösanktionsavgifter, förbud och förelägganden. "Kommer tillsynen att prioriteras framför näringslivet eller tvärtom?" frågar sig brevskrivarna.

Men kommundirektör Peter Nyberg ser inga målkonflikter med förslaget.

– Jag ser ingen målkonflikt i att ha en trygg och säker myndighetsutövning och ett gott företagsklimat.

Risken att handläggare som jobbar med bygglov, livsmedels- eller miljötillsyn blir ifrågasatta av en förvaltningschef som har "en annan agenda" och sätter tillväxtfrågor först, avfärdar Peter Nyberg.

– Det förutsätter att man i den kommunala organisationen har olika agendor. Möjligen kan man uttrycka sig så att samhället är komplext och att det krävs att man kan hålla två perspektiv samtidigt. Det finns en vilja att hjälpa det lokala näringslivet att lyckas, samtidigt som vi har en myndighetsutövning som sker till allas bästa och tar sin utgångspunkt i lagstiftningen.

Förslaget MBL-förhandlas just nu med de fackliga organisationerna. I augusti är det meningen att kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord och i nästa steg ska fullmäktige ta beslut. Från 1 januari år 2019 kan den nya förvaltningen se dagens ljus. Vem som blir ny förvaltningschef är oklart. I dag är Marie Berggren chef på strategienheten, Ulf Andersson på tillväxtkontoret och Charlotte Köhler på bygg- och miljöförvaltningen.

– Vi har bestämt med de fackliga organisationerna att vi tar diskussionen om tjänsterna som inte är tillsatta när förslaget förhandlats färdigt, säger Peter Nyberg.