Nya ägare tar över camping

Upplandsstiftelsen har sålt Gräsöbadens camping för 5,5 miljoner kronor till Goijenfalks Turistservice, som arrenderat campingen i 20 år.

6 juni 1916 16:35

Det är en komplicerad affär och ännu är inte allt klart. Upplandsstiftelsen har i många år ägt anläggningen och arrenderat marken av Svenska kyrkan. I fjol visade det sig att Svenska kyrkan var beredd att sälja marken vid campingen och även ett större omgivande naturområde.

Parterna kom överens om att Upplandsstiftelsen skulle köpa 25 hektar naturmark för 1,2 miljoner kronor av Svenska kyrkan, medan Goijenfalks Turistservice AB fick köpa resterande mark – cirka 11 hektar – där campinganläggningen är belägen för 1 miljon kronor. Dessutom fick Goijenfalks betala 5,5 miljoner kronor för byggnaderna efter att en oberoende värdering gjorts.

– Upplandsstiftelsens styrelse tyckte att vi haft en bra arrendator som skött anläggningen väldigt väl. Vi ansåg att Goijenfalks skulle fungera bra som ägare framöver, säger Björn-Gunnar Lagström som är vd på Upplandsstiftelsen.

Genom försäljningen fick Upplandsstiftelsen loss pengar till att köpa det större området med naturmark.

– Området har höga biologiska och sociala värden. Bland annat finns en 1700-talsnaturstig, många brukar vandra här. Badet utanför campingen kommer även fortsättningsvis att vara tillgängligt för allmänheten, vilket också varit ett starkt motiv för oss, säger Björn-Gunnar Lagström som nämner att Upplandsstiftelsen i dag vill satsa mindre på att äga campingar och mer på att tillgängliggöra naturområden för grupper som sällan kommer ut i naturen på grund av fysiska eller psykiska handikapp.

Goijenfalks har en längre tid varit intresserad av att köpa campingen med restaurang Doppingen, servicebyggnader, minilivs och fem uthyrningsstugor.

– Man har helt andra utvecklingsmöjligheter när man äger anläggningen, man satsar inte egna medel när man arrenderar, säger Katarina Gullesjö som driver Goijenfalks Turistservice.

Hon berättar att man redan inlett upprustningsarbete och även planerar att söka bygglov för nya uthyrningsstugor med åretruntstandard. På sikt vill hon även erbjuda konferensverksamhet vintertid på Gräsöbaden.

Parterna har ansökt hos lantmäteriet om en fastighetsförrättning, men den kan inte genomföras. Detaljplanen från 1987 medger inte de gränsdragningar som de tre parterna kommit överens om.

– Vi jobbar för att få igenom en planändring och hoppas att det ska gå att lösa, säger Katarina Gullesjö.

<p>Familjeägt företag tar över</p>

Goijenfalks Turistservice AB är ett familjeägt företag i Östhammar som startade år 1991. Bolagsägare är Katarina Gullesjö, och företaget driver Klackskärs camping i Östhammar (ägs av Östhammars kommun) och Gräsöbadens camping på Gräsö. Campingen ligger två kilometer nordväst om färjeläget och har öppet under sommarsäsongen.

De omgivande naturmarkerna med den allmänna badplatsen ska fortsättningsvis ägas av Upplandsstiftelsen för att säkerställa långsiktig tillgänglighet för allmänheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén