Tisdagskvällens fullmäktigemöte på Olandsskolan var den sista sammankonsten för det "gamla" fullmäktige som suttit sedan år 2014. Hela föredragningslistan med ett trettiotal punkter klarades av på drygt 1,5 timme så det var inga utdragna diskussioner. Viss ordväxling blev det när frågan om ny VA-inriktning skulle klubbas.

–  Det här handlar om vattentillgången och reningsverken. För dem som tycker att vi inte haft någon långsiktighet förut, så har vi det nu. För att klara tillväxt och nya bostäder måste vi jobba med den här frågan parallellt, sa kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars O Holmgren (Boa) var kritisk.

– Nu försöker man komma ikapp det mångåriga bristande underhållet och förståelsen för den viktiga strategiska roll som våra vatten- och avloppsanläggningar spelar.

Han påpekade att pengarna för investeringar ser ut att rulla oerhört snabbt, och efterlyste en sammanhållen analys.

– Det handlar om hundratals miljoner, kanske en miljard, på en befolkning på 22 000 personer. Det enda rimliga vore en systemanalys där man måste bestämma sig för ett system för hela kommunens VA-försörjning innan man gör några förstudier. Man kan inte bara dutta lite här och lite där.

Inger Abrahamsson (C) höll med om att politikerna borde ha tänkt på de strategiska VA-frågorna tidigare.

– Men vi måste göra något nu, och det här tycker jag är långsiktigt och miljömässigt tänkt. Vi får bita i det sura äpplet och ta kostnaderna.

Kerstin Dreborg (MP) yrkade liksom Lars O Holmgren förgäves på återremiss. Hon uttryckte även tvekan över om Tierps kommun i framtiden kommer att vilja dela med sig av vattnet i Örbyhus till invånarna i Alunda och Österbybruk.

– Vattenfrågan är både akut och långsiktig. Vi vill se småskaliga lösningar, som är robusta och hållbara, inte stora och centraliserade lösningar.

Oppositionsrådet P-O Olsson (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och sa att de åtgärder som det handlar om i nuläget med förstudier och övergripande analys är små pengar i sammanhanget.

– Det här är förhållandevis kortsiktiga beslut som kan möjliggöra för en långsiktighet. Med tanke på de investeringar vi står inför är det fullt rimligt. Sedan måste den här församlingen snarast hantera frågan om hur konstruktionen bör se ut mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.