Medarbetare på gruppbostaden Abborren i Östhammar får nej på ansökan om att ta över driften via så kallad intraprenad. Driftformen skulle innebära att personalen ges större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ta ett större ansvar för ekonomi och personal.

– Beslutet var enhälligt. Man kan inte bryta ut en sådan liten enhet som Abborren till intraprenad. Dessutom var ansökan inte fullständig, säger socialnämndens ordförande Kerstin Björck Jansson (C).