Fram till 1960-talet var Kvarnen i Gimo just en kvarn. Därefter har många olika verksamheter rymts i lokalerna och nu är en ny på gång.

Sedan några månader tillbaka pågår nämligen arbetet med att sjösätta ett arbetsintegrerande socialt företag, ett företag där människor som länge stått utanför arbetsmarknaden får chansen att bryta sitt utanförskap.

Drivande i projektet är Andreas Söderqvist, projektledare på kommunens aktivitetscenter, och hans chef Anna-Karin Bexelius samt Ann Dage och Daniel Edman.

Artikelbild

| Andreas Söderqvist, Anna-Karin Bexelius, Ann Dage och Daniel Edman är alla involverade i det nya projektet i Kvarnen i Gimo, där också lokal hantverksförsäljning finns.

De två sistnämnda har stor erfarenhet av sociala företag; Ann Dage genom sitt tidigare arbete med Finrummet i Östhammar och Daniel Edman på Coompanion, som stöttar människor i förverkligandet av idéer.

– Knutmassoföreningen öppnade museum med knutmassomasker för många år sedan och till en början var föreningen mycket aktiv. Men kring 2010 minskade deras förmåga att driva verksamheten och till slut gick också föreningen upp i Gimo hembygdsförening. Numera är det kommunen som är huvudman, säger Andreas Söderqvist.

Knutmassomuseet huserar högst upp i huset. På våningarna under finns ateljéer och utställningslokaler för såväl konst som hantverk och där säljs också lokala hantverkares och konstnärers verk.

På bottenvåningen hyr Sandvik Coromant in sig och det enda som Östhammars kommun själv bedriver är kaféverksamhet och konferenser.

– Så ska det fortsätta vara, men vi vill att Kvarnen ska vara en levande byggnad och i februari i år inleddes arbetet med att bilda en ekonomisk förening, säger Ann Dage.

Stadgarna för föreningen är klara, de tre medlemmar som ska arbeta i den likaså och ju fler deltagare som vill vara med – desto mer levande kommer föreningen att bli.

– Vi sitter på en guldgruva. Knutmassomuseet är helt unikt och nu gäller det för oss att hitta möjligheterna till vinst. Samtidigt måste vi vara på det klara med att det är människor vi arbetar med och att grunden måste vara stabil, säger Daniel Edman.

Förhoppningen är att allt kring bildandet av den ekonomiska föreningen ska vara klart till årsskiftet, men redan den 12–13 oktober kommer hela huset att vara öppet för allmänheten.

– Vi kommer då att visa upp verksamheten och det blir ett litet eldprov för medlemmarna, säger Ann Dage och fortsätter:

– Det är mycket som ska planeras in i minsta detalj.