Industri med världen som marknad

I lilla Gimo finns en av världens största fabriker för tillverkning av hårdmetallskär och verktyg. Sandvik Coromants utmaningar stavas rekrytering och effektivisering.

27 februari 2017 07:46

Sandviks senaste kvartalsrapport visar att koncernen har medvind. Det justerade rörelseresultatet steg med 42 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 8 procent medan intäkterna gick upp 4 procent. För Sandvik Machining Solutions, där Sandvik Coromant ingår, ökade orderingången med 3 procent. Sandvik Coromant har nitton fabriker i världen och totalt 8 000 anställda. Högsta chefen är vd:n Klas Forsström.

– Det är gott gry inför framtiden, säger Klas Forsström som inte kan uttala sig om kvartalsrapporten mer än vad som redan är offentligt.

Men trots ljuspunkterna finns en osäkerhet om vad framtiden bär med sig. Kina går rejält framåt, medan Nordamerika i kvartalsrapporten visar en nedgång på intäktssidan med 4 procent för Sandvik Machining Solutions. Det har dessutom inte gått mer än 1,5 år sedan 80 personer varslades om uppsägning i Gimo. Varslet behövde aldrig verkställas eftersom det gick att lösa med naturlig avgång och frivilliga avtalslösningar. Men några planer på nya fabriker finns inte inom Sandvik Coromant.

– Vi planerar ingen ny, men vi har uppgraderat och kontinuerligt effektiviserat de cirka 20 fabriker vi har. Det jag kan säga är att jag under mina 25 år i Sandvik aldrig har sett en sådan lysande produktportfölj som den vi har i dag, säger Klas Forsström.

Det sägs ibland att Gimoverkens största konkurrent är koncernens andra fabriker i världen. Är det din bild?

– Internkonkurrens är bra, det håller oss alltid på tårna. Men det handlar också om att stödja varandra och jobba med utveckling och effektivisering av produktionen. Där är det som sker på Gimoverken oerhört centralt. Det är vår enskilt viktigaste produktionsanläggning.

Han bollar över frågan till platschefen Joakim Fagerudd, som nämner att man på Gimoverken jobbar mycket med att introducera nya produkter, både verktyg och skär som används för metallbearbetning inom industrin.

– Vi är ett produktionstekniskt center i Gimo där vi delar med oss av våra erfarenheter till andra enheter inom Sandvik Coromant. Hur tillverkar vi mest effektivt på billigast möjliga sätt, i egen regi? Merparten av alla nya produkter inom Coromant kommer ut på marknaden via Gimo. Vi har också en egen maskintillverkningsavdelning som ligger tekniskt i framkant.

Mycket av tillverkningen är helt automatiserad och om produktionen löper som den ska rörs produkterna sällan av en mänsklig hand. Men personal krävs ändå, på Sandvik Coromant i Gimo finns i dag runt 1 500 anställda.

– Det behövs personal för styrning av processer, och för att uppnå stabilitet och säkerhet. Vi har avancerade maskiner och processer som kräver välutbildade operatörer, säger Joakim Fagerudd.

På Wilhelm Haglunds tekniska gymnasium i Gimo, som ägs och drivs av Sandvik och Östhammars kommun, utbildas elever som är garanterade sommarjobb på Gimoverken. Men marknadsläget i fjol gjorde att man inte kunde ge fast jobb till mer än en handfull av dem. Hur det blir i år är oklart.

– Vi för en löpande dialog med Wilhelm Haglunds gymnasium, säger Joakim Fagerudd.

Han vill inte spekulera om Gimoverken kommer att växa eller krympa. Men rekryteringsbehov finns hela tiden på en så stor arbetsplats.

– Rekrytering är en stor utmaning för oss. Det är viktigt att sätta Gimo och Sandvik på kartan och få hit attraktiv arbetskraft.

23 procent av de anställda är kvinnor, och andelen får gärna öka, menar Joakim Fagerudd.

– Vi vill öka samarbetet med universitet och skolor. Även om Sandvik är ett industriföretag så handlar det om teknologi som ligger i framkant.

Världsledande aktör

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av skärande verktyg och verktygslösningar till metallbearbetningsindustrin.

Bland slutkunderna finns ett flertal globala storföretag inom bil-, flyg- och energibranschen. Som exempel kan nämnas Airbus, Volvo, Mercedes och Scania. . Frässkär och fräskroppar som används för att skära till chassin till 80 miljoner mobiltelefoner tillverkades häromåret i Gimo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa