Totalt handlar det om 121 förstahandssökande inför höstterminen i den första, preliminära ansökan. 46 procent av eleverna som är hemmahörande i Östhammars kommun har sökt Bruksgymnasiet, vilket är en rejäl ökning från förra året då endast 31 procent hade kommunens gymnasieskola som sitt förstahandsval.

– Det är roligt med en så stor förbättring jämfört med förra året. Jag tror det beror på att vi har nöjda elever som pratat gott om skolan med sina kompisar, säger David Undén som är administrativ chef på Bruksgymnasiet.

Störst påfyllning kommer enligt den första antagningen från Frösåkersskolan i Östhammar, följt av Vallonskolan i Gimo. Eleverna får ett preliminärt antagningsbesked i slutet av april. Sedan stundar det slutgiltiga gymnasievalet och antagningen efter att eleverna fått sina slutbetyg i juni.

– Det innebär nog inga jättestora omkastningar för vår del. Vi brukar få några elever till ju närmare skolstarten man kommer, säger David Undén.

De nationella program som har flest sökande på Bruksgymnasiet är samhälle med 22 elever, följt av vård med 17. För vårdprogrammet är det ett stort lyft.

– Jag tror att det har att göra med att man är garanterad jobb i Östhammars kommun efter examen, säger David Undén.

Introduktionsprogrammet har också många sökande – 18 elever.

– En del elever vet redan nu att de inte kommer bli behöriga till de nationella programmen, säger David Undén och nämner asylsökande ungdomar som framför allt behöver mer tid för att läsa svenska som andraspråk för att få godkänt betyg.

Teknikprogrammet har inga sökande alls inför hösten. Barn- och utbildningsnämndens beslut att starta teknikprogrammet togs sent i höstas, och programmet fanns därför inte med i den tidiga marknadsföringen som riktat sig till niondeklassarna. Men intresset för teknikprogrammet verkar generellt vara lågt – bara tre elever från Östhammars kommun har valt teknikprogrammet på annan ort.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Lamell (S) gläds åt att intresset för att läsa på Bruksgymnasiet tycks öka och säger att man kommer att försöka starta samtliga utlysta program i höst, förutsatt att det dyker upp sökande. Samläsning sker i möjligaste mån.

– Det är upp till Bruksgymnasiet att hantera det inom sin budgetram.