Demensdag lockade storpublik till Storbrunn

Våga vägra felmedicinering. Det budskapet gav professor Yngve Gustafson vid demensdagen på Storbrunn, som drog fullt hus.

9 november 2018 10:30

Demens är ett samlingsnamn på en rad sjukliga förändringar i hjärnan. Yngve Gustafson är seniorprofessor vid geriatrikenheten på Umeå universitet, och har många års erfarenhet av forskning som rör åldrande och sjukdom. Han är en uppskattad föreläsare som gärna uttrycker sig kontroversiellt. På torsdagen var han i Östhammar under Demensdagen (se fakta).

– Grundproblemet i Sverige är den inställning och attityd som finns till gamla människor, sa Yngve Gustafson som tryckte hårt på att endast de mest skickliga läkarna borde släppas i närheten av äldre människor som är i behov av vård.

– När man åldras blir man mycket ömtåligare. Det ställer högre krav.

Han pekade ut felmedicinering som en starkt bidragande orsak till att många äldre människor blir sjuka, ramlar och slår sig eller till och med dör i onödan. Äldre som till exempel lider av sömnapné (andningsuppehåll i sömnen) och får sömnmedel eller lugnande medicin utskrivet riskerar att få värre hjärnskador, sa han bland annat. Han menade att okunskap – förutom allt lidande – slår tillbaka mot samhället i form av högre vårdkostnader.

– Det är dyrt att slarva med de gamla. Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka är att de träffat en läkare som skriver ut läkemedel i för höga doser, i andra hand skriver ut olämpliga läkemedel eller i tredje hand olämpliga kombinationer av läkemedel.

Publiken på Storbrunn fick också veta att de potentiellt hade kunnat bli 115 år gamla. Men att många av dem sumpat ett antal år på att röka, missa en barnvaccination eller äta felaktig kost. På tal om mat nämnde Yngve Gustafson att en tredjedel av alla läkemedel som skrivs ut till äldre försämrar förmågan att tillgodogöra sig näring.

– En 90-åring behöver lika mycket näring som en 20-åring, men mindre kalorier. Har ni någon dietist i kommunen? Nej? Då är Östhammar en av 240 kommuner i Sverige som inte ser till att de gamla får den mat de behöver.

Yngve Gustafson uppmanade församlingen, i synnerhet äldre kvinnor, att vara besvärliga patienter för att få rätt behandling. Dessutom rekommenderade han alla som fått medicin på recept att be farmaceuten på apoteket att kolla EES, elektroniskt expertstöd, för att minska risken att läkemedel används på fel sätt.

– Sedan kan ni gå tillbaka till doktorn med den analysen, på det sättet får ni mer makt över er felaktiga medicinering.

Numera finns en webbutbildning för AT-läkare som rör geriatrisk vård, nämnde han också.

– Så det finns lite hopp för framtiden.

Bakom demensdagen och utställningen stod Anhörigföreningen på Edsvägen, i samverkan med Östhammars kommun. Ulf Ehlin som är ordförande i Anhörigföreningen hoppades att torsdagens demensdag kunde bli startpunkten för ett fortsatt samarbete. Även Kerstin Björck Jansson (C) som är ordförande i socialnämnden uttryckte sin uppskattning till Ulf Ehlin och Anhörigföreningen för planeringen av demensdagen.

– Det är inte bara att trycka på en knapp. Jag är oerhört glad över att se så många vänner och bekanta, medarbetare och företrädare för föreningsliv och förtroendevalda tillsammans här. Vi kan inte klara det gemensamma välfärdsuppdraget utan samverkan.

Samverkan om demensvård

Förutom Yngve Gustafson föreläste sjuksköterskan Hans-Inge Lindeskov. Sjuksköterska Birgitta Norberg och Silviasyster Kristina Westerberg Pettersson talade om pågående personalutbildning och personcentrerad vård i Östhammars kommun. Kvalitetsutvecklare för vård och omsorg, Maria Ek, presenterade kulturprojektet "Sinnet i rörelse" som handlar om kulturens betydelse för personer med demenssjukdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa