Det sexton sidor långa handlingsprogrammet 2014-2018 för Centerpartiet i Östhammars kommun är till stora delar en upprepning av det program som gällde för åren 2010-2014. Den gröna, företagsamma, öppna, trygga och lärande kommunen talades det om inför valet 2010 och likadant är det inför kommande mandatperiod.

– Vi vill fortsätta med det vi har genomfört eller påbörjat på många områden, säger Jacob Spangenberg (C) som varit kommunstyrelsens ordförande i snart åtta år.

En av de punkter som skiljer sig från förra programmet är att Centerpartiet nu vill att Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier används vid all upphandling och att krav kan ställas "som gynnar lokal- och närproducerade inhemska livsmedel".

– Hela tiden som jag suttit som ordförande i tekniska nämnden har jag jobbat med det här som mål. Kommunen håller även på att fram en ny livsmedelspolicy, säger Lisa Landberg (C).

Men utländska livsmedelsleverantörer kan fortsätta delta i upphandlingarna - om än på delvis nya premisser.

– Så länge Miljöstyrni n gsrådets krav uppfylls är det priset som avgör, säger Lisa Landberg.

K o mmunen vill samtidigt utreda om det är möjligt att inrätta en distributionscentral för att underlätta för lokala livsmedelsproducenter att delta i kommunens upphandlingar.

– Vi betalar ju inte leverantörerna för deras transportkostnader. Jag hoppas att det här kommer att fungera och att lokala livsmedelsproducenter kan samordna sig, säger Lisa L a ndberg.

Under presskonferensen visar det sig att Centerpartiets toppnamn lutar starkt åt att en rådgivande folkomröstning bör hållas i slutförvarsfrågan, innan kommunfullmäktige tar beslut att säga ja eller nej om regeringen ställer frågan.

– Det vore inte helt fel att medborgarna får möjlighet att ty c ka till, säger kretsordförande Bertil Alm (C).

– Jag har ändrat åsikt. Tidigare tyckte jag att det räckte med att vi har förtroendevalda som är väl insatta i frågan. Men jag har lärt mig mycket av folkomröstningsinitiativet om räddningstjänsten. Om det någon gång bör hållas en lokal folkomröstning så är det i slutförvarsfrågan, det skull e skapa trygghet och stabilitet inför den fortsatta processen, säger Jacob Spangenberg.

Centerpartiet har sedan år 2010 styrt tillsammans med Socialdemokraterna. Att Centern skulle ingå i en ny borgerlig majoritet efter valet är inte helt uteslutet, men partiet vill inte regera med Borgerligt Alternativ (Boa).

– Det har varit väldigt lite konstruktivt och mycket gnäll från dem, säger Bertil Alm.

Boa har tidigare deklarerat att man inte vill samarbeta med Centerpartiet.

josef. nylen@unt.se