Barn- och utbildningsnämnden beslutade på torsdagen att starta teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap, för att möjliggöra samläsning med naturvetenskapligt program. Naturvetenskapsprogrammets platser minskas i samma omfattning som antal erbjudna platser på teknikprogrammet vilket betyder att det totalt finns 32 platser på natur/teknik.

– Det är viktigt att erbjuda en teknisk utbildning till våra ungdomar så att de kan gå kvar i vår kommun. Det här med teknik tror vi ligger i tiden och vi har både Sandvik och Forsmark här, säger Gunnel Wahlgren (C) som är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

På Bruksgymnasiet ser man det som mindre troligt att kunna hitta en behörig lärare i teknik som är villig att ta en tjänst på 25 procent, vilket är vad som krävs initialt för tekikprogrammet. Målet är att lösa problemet genom att skapa en heltidstjänst mellan teknikprogrammet och introduktionsprogrammet samt vuxenutbildningen. Samtidigt saknas pengar i driftbudgeten för ändamålet.

– Vi bedömer att man kanske kan få överskott på annan verksamhet så vi ändå får budget i balans. Det är min förhoppning, säger Gunnel Wahlgren.

Fredrik Jansson är rektor på Forsmarks skola, som har Östhammars kommun som huvudman och drivs av FKA, Forsmarks Kraftgrupp. FKA har beslutat att säga upp avtalet med kommunen och lägga ned skolverksamheten efter läsåret 2019/20 när dagens elever gått ut.

– Jag gläder mig åt att ungdomar kan fortsätta söka teknikprogammet i kommunen, säger Fredrik Jansson.

Han tror emellertid att det kan bli tufft för Bruksgymnasiet att rekrytera en tekniklärare.

– Det är inte gott om tekniklärare, det finns sex legitimerade i länet och de har förmodligen ganska bra tjänster redan.