Östhammar Vatten, som ingår i Gästrike Vatten AB, föreslår en rad åtgärder till Östhammar kommunfullmäktige. Bland annat vill man starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort. Men det kommer att ta tid och reningsverket i Östhammar har redan nått sin maxkapacitet. Därför föreslår man att en teknisk lösning ska tas fram i höst för att frakta avloppsvatten från Östhammars ledningsnät till Gimo.

– Det finns en överkapacitet vid reningsverket i Gimo. Det här är en tillfällig lösning medan man jobbar fram något nytt som är långsiktigt hållbart, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) som sitter i styrelsen för Östhammar Vatten.

Östhammar Vatten vill även utöka ramen för verksamhetskostnader år 2018 med en miljon kronor för att utöka arbetet med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar, starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort och inleda en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten i östra delen av kommunen.

För att säkra vattentillgången i Alunda och Österbybruk vill Östhammar Vatten dessutom att en anslutning skapas från Örbyhus i Tierps kommun. Det ska även utredas om ledningsrör för spillvatten ska läggas ned på samma gång. Totalt handlar förslaget om investeringar på flera hundra miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) är tillika ordförande i styrelsen för Östhammar Vatten. Han är självkritisk när det gäller den tidigare frånvaron av strategiskt tänkande kring VA-frågorna, men menar samtidigt att ansvaret faller på betydligt fler politiker och även på tjänstemännen.

– Kardinalfelet under de senaste 50 åren är att ingen politiker lokalt i Östhammars kommun, och det gäller även ett antal andra kommuner, har jobbat med ett strategiskt perspektiv. Man har tänkt att vatten är en fri nyttighet. Tjänstemännen har inte heller väglett oss att tänka framtidsinriktat.

Margareta Widén Berggren är inne på samma linje.

– Det har gått på, och man har väl tänkt på att klara ekonomin. Men nu måste vi helt klart göra något. Vi vill ha en långsiktighet nu i alla fall och vi få fundera på vad man kan göra med kommunala medel.

VA-taxan i Östhammars kommun har höjts kraftigt de senaste åren och är i dag bland de högsta i landet. Jacob Spangenberg utesluter inte att det kan krävas ytterligare höjningar.

– Det är inte omöjligt. Men vi ska också utreda om det är möjligt att Östhammars kommun lånar pengar, eftersom det handlar om långsiktig nytta för kommuninvånarna.

Ingemar Adén (Boa) är kritisk till den politiska majoritetens hantering av VA-frågorna. Han började engagera sig som privatperson för nio år sedan eftersom han ansåg att kommunen stod inför stora utmaningar med reningsverk och låg vattentillgång.

– Men man har hela tiden blundat.

Borgerligt alternativ har sedan Ingemar Adén gick med i partiet lyft VA-frågorna, både inför valet år 2014 och även i fullmäktige genom flera motioner. Bland annat vill partiet att kommunen ansluter Östhammars tätort till Vattenfalls reningsverk vid kärnkraftverket i Forsmark och att man drar ledningar mellan tätorterna och har ringmatning nattetid för att säkra vattentillgången. Motionerna har dock inte fallit i god jord.

– Jag har presenterat förslag så många gånger, men de begriper ju inte. Vi får väl se om det blir någon ändring med Gästrike Vatten.