En av de gladaste var Yngve Jordeby, ordförande i Alunda Utvecklingsgrupp, som höll ihop invigningsceremonin i smockfulla mötesplatsen Öppen Hand.

– När vi nu öppnar 288 mot söder så kommer vi närmare både Uppsala, Arlanda och världen, sa han innan han lät mikrofonen gå vidare.

I tur och ordning lovordade representanter för Regionförbundet, Uppsala och Östhammars kommuner samt Trafikverket vägen och de fördelar den mötesfria, säkrare och snabbare etappen innebär. Med symbolisk bandknytning, i stället för bandklippning, markerade de vägens betydelse för att ytterligare stärka banden mellan kommunerna och i regionen. Redan starka band har i vägbygget kommit i konkret uttryck genom finansieringslösningen som möjliggjort vägprojektet. Uppsala läns landsting och SKB har i ett särskilt avtal lånat ut de pengar Trafikverket behöver, en lösning som enligt planerna ska räcka hela vägen fram.

Artikelbild

| Mörklagt. Pengarna borde ha räckt till belyst pedlarparkering och gångtunnel, en synpunkt Jan Adén framförde till Trafikverkets Christian Mineur.

– Även resten av vägen är finansierad och vi ser redan nästa steg. Det sa Östhammars kommunalråd Margareta Widén Berggren (S) och blickade mot kommande etapp till Gimo och därefter slutsträckan till Börstil.

Om mingelträngseln präglades av uppskattande kramar och nöjda miner så kom ändå en del randanmärkningar till uttryck. Jan Adén hade till exempel synpunkter på en pendlarparkering och en gångtunnel som saknar belysning och inte ser ut att få någon, med sämre säkerhet och trygghet som följd.

– Belysning kostar inte mycket i ett hundramiljonersprojekt, tyckte han. I övrigt berömde han Trafikverket och vägentreprenören.

– De har skött sig på ett förträffligt sätt. Och jag har jobbat med asfaltering i 40 år så jag vet vad jag pratar om.

Artikelbild

| Uppvaktad. Linnéa Johansson, planarkitekt Östhammars kommun, uppvaktades av Yngve Jordeby, ordförande i Alunda Utvecklingsgrupp, som vill påskynda planprocessen för nybyggen.

Till kritiken denna glädjens dag hörde även synpunkter som flera företrädare för Östhammars kommun fick ta emot om långsamma planprocesser. till exempel från utvecklingsgruppens Yngve Jordeby:

– Vi hade hoppats att samtidigt med den nya vägen även kunna presentera hundra nya tomter, sa han och syftade på området Björnhålsskogen. Men den pågående planprocessen tar sin tid och byggstart kan möjligen ske tidigast i slutet på 2017. För långsamt tycker gruppen som siktar på 50 nya invånare och 20 nya bostäder per år.

Artikelbild

| Starkt band. Regionförbundets Johan Edstav (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala, Margareta Widén Berggren (S), Östhammar, Trafikverkets Christian Mineur och Jacob Spangenberg (C), Östhammar knöt ett symboliskt starkare band.

– Det ser vi är fullt möjligt, sa han.

Planansvariga kan räkna med att få höra mer från ortens pådrivare, närmast vid ett samrådsmöte om det nya området den 10 december i Alunda bibliotek.