Den 25 mars år 2018 är det 650 år sedan staden fick sina stadsprivilegier förnyade av kung Albrekt av Mecklenburg. Nyligen gick Östhammars kommun ut med information på hemsidan om firandet som startar med en familjedag med våfflor och aktiviteter i parken vid Källör. Därefter arrangeras ett antal aktiviteter under sex månader och det hela avslutas i september. Lisa Karm Togo är evenemangsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen:

– Tanken med att firandet är så utspritt är att många ska kunna vara engagerade i det. Vi har många företag, föreningar och organisationer som vill visa upp sig och delta i firandet och då skulle det vara svårt om vi lade allting på en dag eller en helg.

I slutet av maj kommer något slags tyngdpunkt att ligga, i samband med Albrektsmässan på Sjötorget. Exakt vad kommunen har för aktiviteter och vilken dag de sker är oklart.

Artikelbild

| Kritisk. Helmut Müssener, Östhammar, är kritisk till kommunens planering och låga engagemang när det gäller stadens 650-årsjubileum.

– Det vi har pratat om är Rådhustorgets nyinvigning. Kulturskolan kommer att delta och det blir någon form av tårtkalas, säger Lisa Karm Togo.

Ambitionen att få någon från kungafamiljen att delta har gått om intet.

– De tackade nej och kommer tyvärr inte. Kungaparet var ju i Östhammar för inte så länge sedan.

Karl-Fredrik Ingemarsson i Frösåkers hembygdsförening är kritisk till hur kommunen skött planeringen. Han saknar det historiska perspektivet och anser att kommunen lagt alltför mycket ansvar i knät på föreningslivet som fått komma med idéerna.

Artikelbild

| Karl-Fredrik Ingemarsson är ordförande i Frösåkers hembygdsförening. Han anser att kommunen borde ha haft mer historiskt fokus när det gäller 650-årsfirandet.

– Jag tycker att det är eländigt att kommunen flyr undan frågan och inte har några styrande direktiv där man lyfter fram historien. Det är ganska unikt i Uppland med en så här gammal stadsbildning som Östhammar är.

Även Helmut Müssener i Östhammars litteraturförening är kritisk.

– Nästan allt som står med i programmet är årligen återkommande evenemang som inte har något särskilt med 650-årsjubileet att göra. Det finns inte heller någon festkväll eller konsert som kommunen ordnar.

Lisa Karm Togo säger att kommunen främst står för samordning och hjälper till med PR. Hon menar att det historiska perspektivet märks genom flera programpunkter.

– Historiken kommer fram i bland annat ljudpromenaden. Sedan har Frösåkers hembygdsförening hemvändardag med visning av vattentornet och utställningar på SKB-kontoret under sommaren, vi tar hit Badlif från Upplandsmuseet och så har Östhammars litteraturförening en föreläsning med Dick Harrison. Så historien kommer att vara en stor del.

Hon berättar att uppdraget för firandet kommer från kommunstyrelsen och går ut på att jubileet ska ett brett tidsperspektiv.

– Det gäller att lyfta inte bara vad Östhammar varit, utan vad det är i dag och vad det kan bli. Det är viktigt för oss att jubileet vänder sig till en bred målgrupp med allt från barnfamiljer till pensionärer.