Stammen KEL1/PLA1 har spridits från Kambodja och blir nu allt vanligare i regionen, samtidigt som den har utvecklats och plockat upp nya genetiska mutationer vilket spås göra den ännu mer resistent.

Vi upptäckte att den hade spridits aggressivt, ersatt lokala malariaparasiter och därmed blivit den dominerande stammen i Vietnam, Laos och nordöstra Thailand, säger Roberto Amato, en av forskarna bakom studien som publicerats i The Lancet.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dog runt 400 000 människor världen över i sviterna av malaria 2017, merparten i subsahariska Afrika. Sjukdomen kan botas om den upptäckts i ett tidigt stadium, men resistens mot malariamedicin växer i många delar av världen – framför allt i Sydostasien.

Forskarna oroas av hur hastigt den resistenta stammen spridits i regionen.

Andra mediciner kan vara effektiva i nuläget, men situationen är extremt bräcklig och studien visar att det behövs akuta åtgärder, säger Olivo Miotto vid universitetet i Oxford.