Moderaternas Elisabeth Svantesson har krävt att ministern kommer till riksdagens arbetsmarknadsutskott i nästa vecka för att svara på frågor om förtroendet för Arbetsförmedlingen och dess generaldirektör Mikael Sjöberg.

Det är mycket som inte fungerar, säger Svantesson.

Bakgrunden är nya uppgifter som Dagens industri har tagit fram. Enligt dem ser Arbetsförmedlingen ut att få drygt fyra miljarder kronor över i år. Samtidigt når myndigheten inte de flesta av sina mål, bland annat vad gäller långtidsarbetslösa som går till arbete eller studier.

Man kan fråga sig hur effektiv myndigheten är, och om de som behöver hjälp får det. Och vi har under sommaren sett exempel på problematiska upphandlingar, säger Elisabeth Svantesson.

"Ser inte förbättringar"

Ylva Johansson konstaterar att inget har hänt på Arbetsförmedlingen som fått henne att ändra uppfattning jämfört med i maj, då hon kritiserade myndigheten hårt på en presskonferens.

Jag ser inte de förbättringar som jag skulle önska, säger hon.

Men hon är ändå inte beredd att i nuläget vidta fler åtgärder, utan hänvisar till de initiativ hon tog i våras. Där ingick bland annat att ge kommuner ökad möjlighet att påverka insatserna för arbetslösa.

Flera utredningar pågår också, om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete och hur den statliga arbetsmarknadspolitiken ska samverka med arbetsgivare och branschorganisationer.

Jag har nyligen tillsatt en överdirektör för att förstärka intern ledning och styrning. Jag tror att Arbetsförmedlingen gör mycket av det de behöver. Jag är inte beredd i att i dag göra en ny bedömning, säger hon.

Förtroendet kvar

Alliansen driver linjen att Arbetsförmedlingen borde läggas ner helt och hållet, och ersättas av nya lösningar. Men Elisabeth Svantesson vill inte uttala sig specifikt om generaldirektören.

Mitt fokus är myndigheten, som jag och även stora delar av medborgarna och riksdagen har lågt förtroende för, säger hon.

Trots bristen på resultat säger Ylva Johansson sig ha fortsatt förtroende för Mikael Sjöberg, som har varit generaldirektör i 3,5 år.

TT: Hur lång tid kan en myndighetschef få på sig för att vända en negativ utveckling?

Det finns ingen specifik gräns för det.

TT: Vad skulle få dig att förlora förtroendet för Mikael Sjöberg?

Det är inget jag spekulerar i.