Med anledning av metoo-uppropen anordnas i dag en debatt i riksdagen på begäran av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) som även bjudit in initiativtagarna till de olika #metoo-uppropen. Hur alla berättelser som delats ska förvaltas och hur den tystnadskultur som råder ska motverkas är frågor som kommer att diskuteras.

Det är en revolution för jämställdhet som har skett under hösten, konstaterar Annie Lööf.

Jag tror att det här kommer att ha en bestående förändringskraft. Jag skulle jämföra detta med när kvinnor fick rösträtt, sedan på 1950–60-talet när allt fler kvinnor gick in på arbetsmarknaden. Nu handlar det om kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen sfär, säger hon.

Förväntan på politiker

Hösten har visat på en enorm förändringskraft. Antalet anmälningar om trakasserier har ökat, enligt nya siffror från Brå. Den nationella stödtelefonen som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har även märkt av ett ökat antal samtal under hösten.

Vi ser att tjej- och kvinnojourer och NCK går på knäna. Det är också verksamheter som inte bara behöver mer pengar, utan de behöver också veta att deras finansiering är stabil. Pengarna ska ju bidra till att kunna ge än mer kvinnor stöd för att exempelvis kunna ta sig ur ett skadligt förhållande, säger Lööf.

Fördubbla satsningen

Centerpartiet vill därför att anslagen direkt till NCK fördubblas, från dagens 25 miljoner per år till 50 miljoner per år. Även regeringens satsning på tjej- och kvinnojourer vill Centerpartiet se en fördubbling av. 100 miljoner kronor per år vill centern satsa på kvinno- och tjejjourer, vilket enligt partiets beräkningar skulle räcka till en heltidsanställd på varje jour i Sverige.

Det är jätteviktigt att metoo inte blir en dagslända, utan att den leder till en genomgripande förändring i värdering och attityder hur män och kvinnor behandlar varandra. Jag är både förbannad, sorgsen och beslutsam efter den här hösten, säger Lööf.